Sorteig Festes de Gràcia 2018 - bases legals
BASES DEL SORTEIG DE 3 ENTRADES DOBLES (visita + obsequi Casa Vicens i La Capell)

CASA VICENS S.A.U., ubicada al Carrer de les Carolines 20-26 de Barcelona, CP 08012 i amb CIF núm. A-86825791 (en endavant, Casa Vicens), organitza un sorteig per regalar 3 entrades dobles per a la visita a la Casa Vicens i per als kits obsequi amb productes de Casa Vicens i la Cooperativa d'Arquitectes Jordi Capell. Aquest sorteig es regirà per les BASES següents:

1– Participants
El concurs està dirigit a totes les persones majors d’edat residents a Espanya, de nacionalitat espanyola i amb DNI, i a estrangers amb targeta de residència i majors de 18 anys.

2– Període de participació
El període de participació en la promoció comença el dimecres 15 d'agost de 2018 a partir de les 10 h i finalitza el 21 d'agost a les 21 h. La Casa Vicens podrà ampliar i reduir aquest període, fet que es comunicaria a través del lloc web i de les xarxes socials de la Casa Vicens.

3– Procediment de participació i sorteig
Durant el període de participació indicat a la base segona, els interessats podran participar en el Concurs des de les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram si compleixen els requisits que es demana a la publicació del sorteig específica de cada xarxa.
Només s’admetrà una participació per persona.
El sorteig es realitzarà el 22 d'agost mitjançant un sistema aleatori amb certificat de garantia de l’aplicació Easypromos. Se seleccionaran 3 guanyadors que tindran dret a una entrada doble (entrega total de 6 entrades) i 6 persones en llista d'espera per si hi hagués alguna anomalia amb algun dels guanyadors.
Per acceptar el premi, les persones interessades hauran d’introduir obligatòriament les seves dades personals (nom, cognoms, data de naixement, adreça de correu electrònic i número de telèfon).

4– Premi
El premi consisteix en una entrada doble (dues entrades) per realitzar una visita guiada a la Casa Vicens amb data a concretar i un obsequi.

5– Publicació i avís als guanyadors
Els afortunats hauran de consultar la llista de guanyadors que es publicarà a les xarxes socials i reclamar el premi. Per obtenir el premi caldrà informar a l'organització obligatòriament de les dades personals sol·licitades (nom, cognoms, direcció de correu electrònic i telèfon).
Posteriorment, Casa Vicens es posarà en contacte amb els guanyadors mitjançant un correu electrònic al que caldrà respondre per a confirmar l'assistència.

6– Procés per aconseguir les entrades
Caldrà respondre el correu enviat des de Casa Vicens per adquirir les entrades abans del diumenge dia 26 d'agost a les 20:00h.

Per a qualsevol incidència, contacti amb press@casavicens.org

7– Autorització relativa als drets d’imatge dels guanyadors

L’acceptació del premi per part dels guanyadors implica l’autorització expressa i gratuïta a la Casa Vicens per captar la imatge dels guanyadors del concurs a través de fotografia i/o vídeo durant la seva assistència a la visita, així com per publicar les imatges gravades a través dels canals propis per un temps indefinit, amb la finalitat de difondre l’activitat i/o el present concurs.

8– Publicació de comentaris o opinions
No es permetran comentaris o opinions el contingut dels quals es pugui considerar inadequat, que siguin ofensius, injuriosos o discriminatoris o que poguessin vulnerar els drets de tercers. Tampoc no es permetran comentaris contra un particular que vulnerin els principis de dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. No ens responsabilitzem dels danys ocasionats pels comentaris que facin els participants en la Promoció, i que en qualsevol moment puguin ferir la sensibilitat d’altres participants.

9– Dades personals
Les dades personals que els participants en el sorteig facilitin es recolliran en un fitxer de la Casa Vicens i es tractaran amb l’objectiu de gestionar la seva participació en aquest sorteig. A més, els participants autoritzen expressament la Casa Vicens a conservar les dades personals i tractar-les en un futur perquè, mitjançant un correu electrònic i/o missatge de WhatsApp al telèfon mòbil facilitat, rebin informació sobre les activitats que s’organitzin i que puguin ser del seu interès.
La participació en el sorteig implica el consentiment dels participants a recollir i tractar les dades facilitades en els termes expressats en aquesta base.
Els participants podran exercir els seus drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació de les dades dirigint-se a la Casa Vicens.

10– Acceptació de les bases
Tots els participants en el sorteig, pel simple fet de participar, accepten aquestes bases.

11– Altres consideracions
La Casa Vicens es reserva el dret de modificar o cancel·lar les condicions del sorteig durant el desenvolupament d’aquest per circumstàncies alienes a la gestió de l'esdeveniment.
Aquestes condicions es regeixen per la llei espanyola. La Casa Vicens i els participants en la promoció se sotmeten, renunciant expressament al seu propi fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona en cas de qualsevol controvèrsia que es pogués generar entre ambdós.

A Barcelona, 15 d'agost del 2018